ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านไสท้อน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030130
PERCODE 6 หลัก640369
กระทรวง 10 หลัก1084640369
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไสท้อน
ชื่อ (อังกฤษ)bansaiton
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380255
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.bansaitonschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5317419
Longitude
99.1795666

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน