ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางน้ำเย็น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030129
PERCODE 6 หลัก640367
กระทรวง 10 หลัก1084640367
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางน้ำเย็น
ชื่อ (อังกฤษ)banbangnumyen
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77954356
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6173712
Longitude
99.1184511

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน