ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนสว่างวัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030128
PERCODE 6 หลัก640366
กระทรวง 10 หลัก1084640366
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนสว่างวัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)bankaunsawang
หมู่ที่3
ถนนกระบี่-สุราษฏร์ธานี
หมู่บ้าน
ตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77327598
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.kswschool.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5669485
Longitude
99.1148972

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน