ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030124
PERCODE 6 หลัก640362
กระทรวง 10 หลัก1084640362
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomsangtoneangpraratchaprasong 1
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380229
อีเมล์แอดเดรสnikom1.640362@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5514323
Longitude
99.07463729

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน