ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านไทรห้อง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030123
PERCODE 6 หลัก640475
กระทรวง 10 หลัก1084640475
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทรห้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthraihong
หมู่ที่2
ถนนบ้านส้อง - พรุพี
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77363433
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6569089
Longitude
99.3603242

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน