ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดเวียงสระ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030121
PERCODE 6 หลัก640465
กระทรวง 10 หลัก1084640465
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเวียงสระ
ชื่อ (อังกฤษ)watviengsra
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817887068
อีเมล์แอดเดรสarnaec@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.652839862
Longitude
99.29568154

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน