ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดคลองตาล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030120
PERCODE 6 หลัก640463
กระทรวง 10 หลัก1084640463
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคลองตาล
ชื่อ (อังกฤษ)wadklongtal
หมู่ที่8
ถนนวิภาวดีรังสิต32
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77361994
อีเมล์แอดเดรสprayoon050708@gmail.com
เว็บไซต์http://wadklongtal.thaischool1.in.th/
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6305231
Longitude
99.3463156

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255710 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน