ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหนองโสน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030119
PERCODE 6 หลัก640462
กระทรวง 10 หลัก1084640462
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโสน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsano
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77363769
อีเมล์แอดเดรสbaan_nhong-sano@hotmail.com
เว็บไซต์https://www.facebook.com/pages/
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6614723
Longitude
99.31534

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 Connext ED 256621 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน