ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030118
PERCODE 6 หลัก640477
กระทรวง 10 หลัก1084640477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuasaphanmittraphapthi217
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77361488
อีเมล์แอดเดรสhsp217@hotmail.co.th
เว็บไซต์www.hsp217.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.642711379
Longitude
99.34742449

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน