ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านส้อง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030116
PERCODE 6 หลัก640472
กระทรวง 10 หลัก1084640472
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านส้อง
ชื่อ (อังกฤษ)bansong
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77361101
อีเมล์แอดเดรสpattayaboonmak@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6381789
Longitude
99.3743165

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255710 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน