ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
สามัคคีอนุสรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030115
PERCODE 6 หลัก640471
กระทรวง 10 หลัก1084640471
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีอนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)samakeeanuson
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77366199
อีเมล์แอดเดรสsamakee183@gmail.com
เว็บไซต์www.samakeeanuson.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.633973003
Longitude
99.41832402

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน