ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดบ้านส้อง
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030114
PERCODE 6 หลัก640470
กระทรวง 10 หลัก1084640470
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านส้อง
ชื่อ (อังกฤษ)watbansong
หมู่ที่13
ถนนห้วยแก้ว
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77362161
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.watbansong.ac.th/wbs/
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.630625694
Longitude
99.37586443

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 25598 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน