ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านส้องเหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030113
PERCODE 6 หลัก640469
กระทรวง 10 หลัก1084640469
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านส้องเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)bansongnua
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77362131
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.642328333
Longitude
99.38502

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 25598 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน