ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านพรุแชง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030112
PERCODE 6 หลัก640468
กระทรวง 10 หลัก1084640468
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรุแชง
ชื่อ (อังกฤษ)banpruchaeng
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077 366227
อีเมล์แอดเดรสpchschool99@gmail.com
เว็บไซต์www.pch.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.59952931
Longitude
99.41199079

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 Connext ED 256621 รร.
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน