ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านในไร่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030111
PERCODE 6 หลัก640467
กระทรวง 10 หลัก1084640467
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านในไร่
ชื่อ (อังกฤษ)bannirai
หมู่ที่12
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77366200
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5864644
Longitude
99.44276

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน