ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยมะนาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030110
PERCODE 6 หลัก640478
กระทรวง 10 หลัก1084640478
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยมะนาว
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaymanao
หมู่ที่5
ถนนสุราษฎร์-กระบี่
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77361182
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6548842
Longitude
99.3760692

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน