ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านนาชุมเห็ด
#เรียนรวมทุกชั้น วัดบ้านส้อง
รหัส
SMIS 8 หลัก84030109
PERCODE 6 หลัก640476
กระทรวง 10 หลัก1084640476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาชุมเห็ด
ชื่อ (อังกฤษ)bannachumhed
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสmaneerat.raw@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.616156
Longitude
99.362726

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน