ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
มหาราช ๒
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030108
PERCODE 6 หลัก640479
กระทรวง 10 หลัก1084640479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มหาราช ๒
ชื่อ (อังกฤษ)maharat
หมู่ที่6
ถนนสุราษฎร์-กระบี่
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77366762
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.maharat2.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.679163
Longitude
99.375117

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน