ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดทุ่งหลวง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030107
PERCODE 6 หลัก640464
กระทรวง 10 หลัก1084640464
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทุ่งหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)wattongluang
หมู่ที่2
ถนนสุราษฎร์ธานี-กระบี่
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-361995
อีเมล์แอดเดรสthungluang12@hotmail.com
เว็บไซต์www.watthungluang.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6089063
Longitude
99.3201912

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน