ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดโสภณประชาราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030105
PERCODE 6 หลัก640486
กระทรวง 10 หลัก1084640486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโสภณประชาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Watsophonprachararm
หมู่ที่8
ถนนสุราษฎร์ฯ-กระบี่
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-363073
อีเมล์แอดเดรส857861986
เว็บไซต์www.thaischool.in.th/watsoponpracharam
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5765707
Longitude
99.2755658

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน