ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหานเพชร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030104
PERCODE 6 หลัก640485
กระทรวง 10 หลัก1084640485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหานเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)Banhanphet
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5559425
Longitude
99.296359

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน