ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านวังใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030103
PERCODE 6 หลัก640484
กระทรวง 10 หลัก1084640484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)banwangyai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสBanwangyaischoll2020@gmail.com
เว็บไซต์www.wysurat.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.588331
Longitude
99.277921

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน