ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านลานเข้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030102
PERCODE 6 หลัก640483
กระทรวง 10 หลัก1084640483
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลานเข้
ชื่อ (อังกฤษ)banlankae
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.603959852
Longitude
99.30938099

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน