ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านปากสาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030101
PERCODE 6 หลัก640482
กระทรวง 10 หลัก1084640482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากสาย
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAKSAI
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898757564
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.61044269
Longitude
99.26935234

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน