ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น วัดคลองฉนวน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030097
PERCODE 6 หลัก640452
กระทรวง 10 หลัก1084640452
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยูงงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Banyungngam
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์801452679
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5554532
Longitude
99.3420946

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน