ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดคลองฉนวน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030096
PERCODE 6 หลัก640460
กระทรวง 10 หลัก1084640460
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคลองฉนวน
ชื่อ (อังกฤษ)watklongchanaun
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77366629
อีเมล์แอดเดรสkcnschool56@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.534509752
Longitude
99.33229767

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน