ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030095
PERCODE 6 หลัก640459
กระทรวง 10 หลัก1084640459
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายทอง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaysaithong
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77954393
อีเมล์แอดเดรสRuangruk.J@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.50085342
Longitude
99.32518327

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน