ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านปากหาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030094
PERCODE 6 หลัก640458
กระทรวง 10 หลัก1084640458
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากหาน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpakhan
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817872988
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.pakhanschool.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.49737947
Longitude
99.30157636

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน