ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนปราง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030092
PERCODE 6 หลัก640456
กระทรวง 10 หลัก1084640456
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนปราง
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380262
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.53081153
Longitude
99.30503022

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 25598 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน