ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนสูง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030091
PERCODE 6 หลัก640455
กระทรวง 10 หลัก1084640455
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankuansoong
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77366619
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์www.bankuansoong.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5229178
Longitude
99.3290947

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 Connext ED 256621 รร.
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน