ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองกา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030090
PERCODE 6 หลัก640454
กระทรวง 10 หลัก1084640454
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองกา
ชื่อ (อังกฤษ)banklongka
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์822844023
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.514937841
Longitude
99.35800819

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน