ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านกลาง
รหัส
SMIS 8 หลัก84030089
PERCODE 6 หลัก640466
กระทรวง 10 หลัก1084640466
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)banklang
หมู่ที่6
ถนนพรุกระแชง - ปากกา
หมู่บ้าน
ตำบลเขานิพันธ์
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.560906225
Longitude
99.40377134

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน