ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030087
PERCODE 6 หลัก640450
กระทรวง 10 หลัก1084640450
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banklunklang
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเขานิพันธ์
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5847198
Longitude
99.3691399

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน