ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเขาปูน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030085
PERCODE 6 หลัก640448
กระทรวง 10 หลัก1084640448
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาปูน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khaopoon
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเขานิพันธ์
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์818920841
อีเมล์แอดเดรสbkp1961school@gmail.com
เว็บไซต์#NAME?
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.530297
Longitude
99.378606

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน