ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเขานิพันธ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030084
PERCODE 6 หลัก640447
กระทรวง 10 หลัก1084640447
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขานิพันธ์
ชื่อ (อังกฤษ)bankhaonipan
หมู่ที่1
ถนนสายเอเซียที่41
หมู่บ้าน
ตำบลเขานิพันธ์
อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77301021
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.57509442
Longitude
99.35012634

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน