ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดอรัญคามวารี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030083
PERCODE 6 หลัก640167
กระทรวง 10 หลัก1084640167
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอรัญคามวารี
ชื่อ (อังกฤษ)wudarunkamvaree
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอรัญคามวารี
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77407200
อีเมล์แอดเดรสaranschool15@gmail.com
เว็บไซต์www.wataranschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.751099051
Longitude
99.22973908

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน