ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
มิตรประชาราษฎร์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030082
PERCODE 6 หลัก640166
กระทรวง 10 หลัก1084640166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรประชาราษฎร์
ชื่อ (อังกฤษ)mitpracharat
หมู่ที่4
ถนนสุราษฎร์-พระแสง
หมู่บ้าน
ตำบลอรัญคามวารี
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.738680829
Longitude
99.20935672

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน