ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางใหญ่สามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030080
PERCODE 6 หลัก640153
กระทรวง 10 หลัก1084640153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางใหญ่สามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)banbangyaisamakkee
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลอรัญคามวารี
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77318902
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.7388575
Longitude
99.1568052

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
4 โรงเรียนคุณภาพ StandAlone 25661 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน