ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030079
PERCODE 6 หลัก640161
กระทรวง 10 หลัก1084640161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)bankounsamakkee
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.694887092
Longitude
99.22380738

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน