ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนคีรีวงศ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030078
PERCODE 6 หลัก640160
กระทรวง 10 หลัก1084640160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนคีรีวงศ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUANKHIREWONG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77439240
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6840604
Longitude
99.1837924

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน