ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองโร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030077
PERCODE 6 หลัก640159
กระทรวง 10 หลัก1084640159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองโร
ชื่อ (อังกฤษ)banklongro
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.704140446
Longitude
99.26139981

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน