ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
สมบูรณ์ประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030076
PERCODE 6 หลัก640165
กระทรวง 10 หลัก1084640165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สมบูรณ์ประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)somboonprachasun
หมู่ที่12
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสsoomboonbrachason@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6530072
Longitude
99.1170098

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน