ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านสี่แยกคลองศิลา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030075
PERCODE 6 หลัก640164
กระทรวง 10 หลัก1084640164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสี่แยกคลองศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)bansiyakklongsila
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77439209
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.bsks.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.665481
Longitude
99.1930701

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน