ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านพรหมรังสิต
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030074
PERCODE 6 หลัก640163
กระทรวง 10 หลัก1084640163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรหมรังสิต
ชื่อ (อังกฤษ)banpromrungsit
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77439139
อีเมล์แอดเดรสpromrungsit@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.682818582
Longitude
99.23811954

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน