ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางดี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030073
PERCODE 6 หลัก640162
กระทรวง 10 หลัก1084640162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางดี
ชื่อ (อังกฤษ)banbangdee
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.65735
Longitude
99.2292438

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน