ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านไร่ยาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030072
PERCODE 6 หลัก640168
กระทรวง 10 หลัก1084640168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่ยาว
ชื่อ (อังกฤษ)banraiyao
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.693866342
Longitude
99.11210903

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 256516 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน