ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030071
PERCODE 6 หลัก640180
กระทรวง 10 หลัก1084640180
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
ชื่อ (อังกฤษ)bannakhaotairomyen 1
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-403344
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.753750608
Longitude
99.0449595

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน