ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านทับใหม่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030070
PERCODE 6 หลัก640179
กระทรวง 10 หลัก1084640179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)bantubmai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์828098067
อีเมล์แอดเดรสpompuy15@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.707679593
Longitude
99.0121903

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน