ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเขาสามยอด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030069
PERCODE 6 หลัก640178
กระทรวง 10 หลัก1084640178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาสามยอด
ชื่อ (อังกฤษ)bankhaosamyod
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77310564
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://www.facebook.com/BankhaosomyodSchool
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.793067451
Longitude
99.01280894

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน