ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเขารักษ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030068
PERCODE 6 หลัก640177
กระทรวง 10 หลัก1084640177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขารักษ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhaorug
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77310674
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.7306217
Longitude
98.9708924

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน